رئیس شورای اسلامی شهر گفت: امروز مکان گلستان شهدا به محلی برای دلدادگی تبدیل شده و مکانی است که هرکسی که به دنبال خودسازی باشد باید در آن حضور پیدا کند.

1399-12-27 12:05

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این دوره مدیریت شهری با شرایط کرونایی که به وجود آمد، افتتاح پروژه های مختلف شهری مظلوم واقع شد و در گمنامی تمام  و بدون مشارکت مردم پروژه ها، افتتاح می شود.

1399-10-02 11:01

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال‌های اخیر اقدامات زیرساختی خوبی در منطقه ۱۵ انجام شده به طوری که امروز این منطقه به کارگاه عمرانی در شهر شناخته می‌شود.

1399-05-13 11:10