گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/پرسش های متداول/
کد محتوا : 3073
تعداد بازدید: 7289
شنبه، 19 بهمن 1392

سوال:ملک مشاعی که دارای سند عادی میباشد و بصورت غیر رسمی بین وراث تقسیم شده است در صورت بروز اختلاف جهت فروش آن چگونه می توان اقدام نمود؟

جواب:بر اساس قانون مدنی در خرید ملک مشاع اولویت با شرکا است ، در عین حال چنانچه در زمینه تعیین قیمت اختلاف حاصل شد به روشهای زیر اقدام می شود :‌ 1- فروشنده به اداره ثبت محل مراجعه می نمود و چنانچه بر اساس نظر شهرداری ، ملک قابلیت افراز داشته باشد ، اجازه افراز ملک صادر و بعد از افراز هرکس حصه و ملک خود را میتواند بفروشد . 2- چنانچه در مرحله 1 ملک قابل افراز شناخته نشود و یا اینکه سایر مالکین مشاع قصد فروش ملک را نداشته باشند ، فروشنده ( یکی از مالکین ) میتواند یا به قیمت کارشناسی ملک را به سایر شرکاء بفروشد و چنانچه به قیمت کارشناسی راضی نباشد ، می تواند دستور فروش را از دادگاه محل وقوع ملک درخواست نماید . مع الوصف پس از صدور دستور فروش بر اساس قیمت تعیین شده توسط فروشنده نیز سایر مالکین مشاع در صورت اراده میتوانند جهت خرید اقدام نمایند و در الویت قراردارند .

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.