رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هنر مدیریت شهری این است که یاد و خاطره شهدا را از گلستان شهدا به دل جامعه و مردم شهر بیاورد تا یاد شهدا همیشه در...
عضو شورای اسلامی شهر گفت: شهر زیست پذیر شهری است که در همه ابعاد فضای سبز، نظافت، دفع زباله، ایمنی، تسهیل و مناسب‌سازی رفت و آمد شهروندان، ایجاد...
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: موج تنفری که نسبت به وکالت وجود داشته، در چند سال گذشته تعمیق شده و ناآگاهی مردم باعث می‌شود، آنان وکلا را طرف...
رئیس کمیسیون پایش، پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گقت: در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از افرادی که در دفاع مقدس نقش پررنگی داشته‌اند اکنون...
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای همراهی مردم با اجرای مسیرهای ویژه دوچرخه، از حوزه‌های فرهنگی و شهروندی شهرداری کمک...
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فعالان سیاسی، اجتماعی و مذهبی باید شیرینی  پروژه‌هایی مانند سالن گلستان شهدا که...
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح جامع شامل دو مرحله تشخیص و تجویز بوده و مرحله اول آن به تأیید شورای راهبری و...
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرآنچه در تحقق حق کودک باید اجرایی شود به کمک همه ذینفعان آن و همکاری همه بخش ها باید ادامه...
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رانندگان اتوبوس و تاکسی هر روز در فضایی بسته و گاهاً بدون تهویه مناسب...
رئیس شورای اسلامی شهر گفت: مردم اینقدر گرفتاری دارند و  نیازمند آرامش بخشی به مردم هستیم لذا باید به گونه ای عمل کنیم که بدبینی مردم نسبت به مسئولان...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در مناطق شهری سعی شده اقدامات محرک توسعه دنبال شود و با اجرای آن در مناطق نیمه‌برخوردار میل و استقبال به سرمایه‌...
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان از گذشته مرکز قابل توجه بزرگی در منطقه و کشور بوده و رویدادهای مهم سیاسی، علمی...

صفحه‌ها