گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

عادالانه قضاوت و بذر ناامیدی نپاشید

انتقاد رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد به صدا و سیما، گفت: بخشی از سرمایه اجتماعی 23 ساعت و 48 دقیقه پیش

به حقوق افراد توجه کنید

رییس کمیسیون شهرسازی، عمران و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز یکی از مهم ترین چالش‌هایی که روز گذشته، ساعت 12:53

استخدام در شهرداری فقط با فراخوان

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرگونه استخدامی شهرداری از طریق فراخوان و برگزاری آزمون صورت خواهد روز گذشته، ساعت 12:51

حضور همه اعضای شورای شهر اصفهان در راهپیمایی روز قدس

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس را پیش رو داریم که به گفته روز گذشته، ساعت 12:48

شب‌های روشن، اقتصاد شهری اصفهان را بهبود می‌بخشد

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اقتصاد شهر اصفهان باید با گردشگری شهری روز گذشته، ساعت 10:33

تکریم ارباب رجوع و شفافیت در امور شعار همه ادوار شورا بوده است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تکریم ارباب رجوع باید در مدیریت شهری جدی گرفته شود چرا که هم احکام چهارشنبه، 1 خرداد 1398

در تخصیص آب زاینده رود محیط زیست مظلوم واقع شده است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پیشنهاد می کنم یک کمیته حقیقت یاب ملی از هرجای کشور که صلاح می دانند يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

پنجشنبه شاهد بزرگترین رویداد اجتماعی شهر اصفهان خواهیم بود

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پنجشنبه شاهد بزرگترین رویداد اجتماعی شهر اصفهان افتتاح يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

برنامه‌های فرهنگی شب‌های اصفهان را زنده کرده است

رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آنگونه که مستحضرید در شب‌های ماه مبارک رمضان، يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

با پروژه‌های محرک توسعه نگاه شهرداران مناطق تغییر می‌کند

رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اجرای پروژه های محرک توسعه باعث تغییر زاویه نگاه این يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398