گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

پخش مستقیم جلسات علنی شورای شهر در راستای اطلاع رسانی شفاف به مردم است

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پخش مستقیم جلسات علنی شورای اسلامی 1 ساعت و 47 دقیقه پیش

مشاهده مستقیم جلسات صحن شورای شهر از طریق تلگرام و اینستاگرام/ گسترش ساز و کارهای علنی بودن جلسات صحن شورا

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس تصمیمی که در هیئت رئیسه شورای شهر اتخاذ کردیم، با 8 ساعت و 35 دقیقه پیش

حضور دانش آموزان در شهر سبب نظم و انضباط در شهر می شود/ تحصیل 330 هزار دانش آموز در مدارس اصفهان در سال تحصیلی جدید

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حضور دانش آموزان در شهر سبب نظم و انضباط در شهر می شود و امیدوارم 9 ساعت و 27 دقیقه پیش

پخش مستقیم جلسات علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از طریق تلگرام

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پخش مستقیم جلسات علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از طریق تلگرام از 9 ساعت و 42 دقیقه پیش

اطلاع رسانی در زمینه تمام مدارس با کیفیت در شهر صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این سئوال است که روز گذشته، ساعت 9:31

دفتر مشترکی بین آموزش و پرورش و شورای شهر ایجاد شود

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای تعامل بیشتر شورای شهر با روز گذشته، ساعت 9:30

ضرورت سنجش کیفی عملکرد معلمان

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سنجش کیفی عملکرد معلمان لازم روز گذشته، ساعت 9:3

لزوم استفاده از مشاوران در مدارس / نبود مشاور در مدارس یکی از ضعف های جدی است

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نبود مشاور در مدارس یکی از ضعف روز گذشته، ساعت 8:23

لزوم آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان در مدارس

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مهارت های زندگی به دانش آموزان در مدارس روز گذشته، ساعت 8:21

حکم شهردار منتخب اصفهان آماده ابلاغ است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حکم آقای نوروزی شهردار منتخب اصفهان آماده ابلاغ است. يکشنبه، 26 شهريور 1396