گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

موزه کتاب باید در کنار کتابخانه مرکزی اصفهان راه اندازی شود

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر قرار است که موزه کتاب در اصفهان روز گذشته، ساعت 19:48

حماسه 25 آبان در تاریخ طولانی شهر اصفهان روزی بزرگ و مایه افتخار مردم اصفهان است

حماسه 25 آبان در تاریخ طولانی شهر اصفهان روزی بزرگ و مایه افتخار مردم اصفهان است و مردم اصفهان همچنان روز گذشته، ساعت 16:18

تاکید بر راه اندازی ایمن و کامل از خط یک متروی اصفهان در فرودین 97

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در جلسه امروز آخرین وضعیت ایستگاه های خط یک مترو که از شهرک قدس در پنجشنبه، 25 آبان 1396

نقش شهرداری ها در مدیریت بحران مورد غفلت قرار گرفته است

نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل يکشنبه، 21 آبان 1396

ضرورت بازگشت به گفت و گوی تمدن ها

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید در کنار حفظ و گسترش يکشنبه، 21 آبان 1396

اصفهان مهد عالمان، عارفان و دلیرمردان ۸سال دفاع مقدس نیازمند توجه بیشتر برای بازیابی افتخارات گذشته

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان شهر شجاعان و دلیر مردان يکشنبه، 21 آبان 1396

لزوم توجه ویژه به ارزش های تاریخی شهر

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توجه ویژه به ارزش های تاریخی شهر اصفهان يکشنبه، 21 آبان 1396

اصفهان مهد عالمان، عارفان و دلیرمردان ۸سال دفاع مقدس نیازمند توجه بیشتر برای بازیابی افتخارات گذشته

نایب رئیس کمیسیون بهداش و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان مهد عالمان، عارفان و دلیرمردان ۸سال پنجشنبه، 25 آبان 1396

تحقق یک شهر استرس زدا باید از راهبردهای اساسی تمام حوزه های شهرداری باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تحقق یک شهر استرس زدا باید یکی از راهبردهای يکشنبه، 21 آبان 1396

لزوم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در راستای استانداردسازی ایستگاه های اتوبوس درون شهری

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری و متولیان يکشنبه، 21 آبان 1396