گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

حمایت همه جانبه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از تیم سپاهان/ مجموعه مدیریتی سپاهان از این شرایط سخت به سوی روزهای روشن می رسد

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هدف از دیدار با بازیکنان 4 ساعت و 47 دقیقه پیش

تدبیر ویژه ای برای اصلاح فرایندها و روش های مدیریتی در ورزش اندیشیده شود

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در همه رشته های ورزشی متاسفانه روز گذشته، ساعت 8:44

ضرورت در نظر گرفتن توسعه پایدار در تصمیمات مدیریت پسماند

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: يکشنبه، 1 بهمن 1396

شهردار محترم مانع تعطیلی ایستگاه های دوچرخه شود/ برای حفظ سلامت و ایمنی مردم نرده گذاری سی و سه پل مورد مطالعه جدی قرار گیرد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهردار محترم باید دستور بدهند در تصمیم متخذه در خصوص محدود کردن يکشنبه، 1 بهمن 1396

کاربرد صحیح از تبلیغات شهری و صدا و سیما در جهت فرهنگ شهروندی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید به صورت صحیح از تبلیغات شهری و يکشنبه، 1 بهمن 1396

مانع اصلی نرسیدن تذکر کتبی 2هفته قبل اعضای شورای شهر اصفهان در خصوص مدیریت بحران خشکسالی در شهر اصفهان به شهردار چیست؟

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مانع اصلی نرسیدن تذکر کتبی 2هفته يکشنبه، 1 بهمن 1396

وضعیت جوانگرایی و نوع تعامل با جوانان در میزان نقش آنها در بدنه مدیریتی شهری مناسب نیست

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این روزها وضعیت جوانگرایی يکشنبه، 1 بهمن 1396

بودجه 97 شهرداری اصفهان تا پایان بهمن ماه جاری مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بودجه 97 شهرداری اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری مورد رسیدگی و تصویب يکشنبه، 1 بهمن 1396

نقش زنان در توسعه یافتگی جامعه انکارناپذیر است

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نقش زنان در توسعه یافتگی جامعه انکارناپذیر شنبه، 30 دی 1396

بسترهای لازم برای حضور زنان در جامعه باید ایجاد شود

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در دوره کنونی نه تنها جامعه زنان بلکه شنبه، 30 دی 1396