گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/

همدلی در عین تضارب آرا در شورای اسلامی شهر اصفهان وجود دارد

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همدلی و صمیمت اعضای شورای شهر در عین تضارب آرا یک نشان برای شورای شهر شنبه، 19 مرداد 1398

مسئولان برای کاهش مشکلات خبرنگاران گام بردارند

شنبه، 19 مرداد 1398

شورای شهر نهاد قانونی و برآمده از رای مستقیم مردم است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از تعابیر دقیق و ملموس از شورای اسلامی شهر این است که این نهاد شنبه، 19 مرداد 1398

خبرنگاران در خط مقدم پیشگیری از فساد هستند

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خبرنگاران در خط مقدم پیشگیری از فساد، کاهش شنبه، 19 مرداد 1398

بازسازی ایران نخستین هدف مشروطه‌خواهان بود

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نخستین هدف و آرمان مشروطه‌خواهان شنبه، 19 مرداد 1398

مردم ایران نخستین ملت آسیا هستند که به دموکراسی نیل پیدا کردند

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورا گفت: در آسیا نخستین کشور شنبه، 19 مرداد 1398

مردم اصفهان در خصوص آب هیچگاه بیش از حق خود مطالبه نکرده‌اند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کشور ایران علی رغم همه فراز ها و نشیب‌ها به تاریخ خود افتخار می‌کند. شنبه، 12 مرداد 1398

نیروی انسانی بومی عنصر بی بدیل توسعه کشورها

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکثر اقتصاددانان تنها عنصری را که در توسعه کشورها بی بدیل می دانند، يکشنبه، 6 مرداد 1398

به اندک کسانی که آیه یاس و ناامیدی می‌خوانند توصیه می‌کنم به کمک مدیریت شهری بشتابند

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به اندک کسانی که آیه یاس و نا امیدی می‌خوانند و با نادیده گرفتن يکشنبه، 6 مرداد 1398

خبرنگاران وجدان بیدار و تصویرگر زمان خویش هستند

رییس کمیسون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خبرنگاران وجدان بیدار و تصویرگر زمان يکشنبه، 6 مرداد 1398