گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/اخبار اختصاصی کمیسیون معماری،عمران و خدمات شهری/
معرفی کمیسیون:
رئیس کمیسیون: خانم شیرین طغیانی
نائب رئیس کمیسیون: آقای کوروش خسروی
منشي و مخبر کمیسیون: آقای نصیر ملت
دبیر کمیسیون : آقای محمد فخرنیان
شماره پیامک کمسیون:3000768701
اعضای کمیسیون:

بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت اجرای پروژه­ های عمرانی متوسط و کوچک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، در این نشست رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای پنجشنبه، 17 بهمن 1392

احـداث هر چـه سریعتـر شهـرکهـای سلامـت و انتقـال مطـب پـزشکان از مـرکـز شهـر اصفهـان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس مصطفی بهبهانی در یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون عمران، پنجشنبه، 17 بهمن 1392

تسریع در عملیات اجرایی پروژه قطار شهری و بازگشایی خیابانها و مسیر تردد مردم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس عبدالجواد زعفرانی در جریان بازدید اعضای کمیسیون عمران، پنجشنبه، 17 بهمن 1392

پیشرفت ۲۰ درصدی عملیات اجرایی پروژه باغ گلدسته

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیر این پروژه به هنگام بازدید اعضای کمیسیون عمران شهرسازی پنجشنبه، 17 بهمن 1392

توسعه حمل و نقل عمومی بهترین راهکار برون رفت از معضلات ترافیکی کلانشهر اصفهان است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهندس مصطفی بهبهانی در یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیسیون پنجشنبه، 17 بهمن 1392