گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شرق/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۴،۱۰،۱۵
دبیر کمیته : آقای حسین زاده
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شرق ساعت
1 96/07/02 چهار 16
2 96/07/16 ده 16
3 96/07/23 پانزده 16
4 96/07/30 - -
5 96/08/07 بازديد(8) 16
6 96/08/14 چهار 16
7 96/08/21 ده 16
8 96/09/05 پانزده 16
9 96/09/12 - -
10 96/09/19 بازديد(10) 16
11 96/09/26 چهار 16
12 96/10/03 ده 16
13 96/10/10 پانزده 16
14 96/10/17 - -
15 96/10/24 بازديد(15) 16
16 96/11/01 چهار 16
17 96/11/08 ده 16
18 96/11/15 پانزده 16
19 96/11/29 - -
20 96/12/06 چهار 16
21 96/12/13 ده 16
22 96/12/20 پانزده 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: