گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شمال/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه:۷،8،۱۲،۱۴
دبیر کمیته : آقای کریمی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شمال ساعت
1 96/07/02 هفت 16
2 96/07/16 هشت 16
3 96/07/23 دوازده 16
4 96/07/30 چهارده 16
5 96/08/07 بازديد(7) 16
6 96/08/14 هفت 16
7 96/08/21 هشت 16
8 96/09/05 دوازده 16
9 96/09/12 چهارده 16
10 96/09/19 بازديد(8) 16
11 96/09/26 هفت 16
12 96/10/03 هشت 16
13 96/10/10 دوازده 16
14 96/10/17 چهارده 16
15 96/10/24 بازديد(12) 16
16 96/11/01 هفت 16
17 96/11/08 هشت 16
18 96/11/15 دوازده 16
19 96/11/29 چهارده 16
20 96/12/06 هفت 16
21 96/12/13 هشت 16
22 96/12/20 دوازده 16
23 96/12/27 بازديد(14) 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: