گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی غرب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۲ ، ۹ ،۱۱، 13
دبیر کمیته : آقای فخرینیان
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
1 96/07/02 دو 16
2 96/07/16 نه 16
3 96/07/23 یازده 16
4 96/07/30 سیزده 16
5 96/08/07 بازديد(2) 16
6 96/08/14 دو 16
7 96/08/21 نه 16
8 96/09/05 یازده 16
9 96/09/12 سیزده 16
10 96/09/19 بازديد(9) 16
11 96/09/26 دو 16
12 96/10/03 نه 16
13 96/10/10 یازده 16
14 96/10/17 سیزده 16
15 96/10/24 بازديد(11) 16
16 96/11/01 دو 16
17 96/11/08 نه 16
18 96/11/15 یازده 16
19 96/11/29 سیزده 16
20 96/12/06 دو 16
21 96/12/13 نه 16
22 96/12/20 یازده 16
23 96/12/27 بازديد(13) 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: