گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/مهندس نصیر ملت به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد
کد محتوا : 21722
تعداد بازدید: 461
چهارشنبه، 15 شهريور 1396
مهندس نصیر ملت به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد
در نخستین جلسه کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان؛
مهندس نصیر ملت به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد
در نخستین جلسه کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان مهندس نصیر ملت به عنوان رئیس و مهدی مزروعی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، امروز نخستین جلسه کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و در این جلسه انتخاب هیئت رئیسه این کمیسیون صورت گرفت.
در این جلسه نصیر ملت، مهدی مزروعی، پورمحمد شریعتی نیا، اصغر برشان و  کوروش خسروی به عنوان اعضای کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و سخنگوی این کمیسیون اقدام کردند.
با رأی گیری اعضای کمیسیون، مهندس نصیر ملت به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد.
همچنین مهدی مرزوعی به عنوان نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد.
پورمحمد شریعتی نیا نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شد.

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.