گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/تصویب افزایش 12 درصدی کرایه سرویس های مدارس در اصفهان
کد محتوا : 21946
تعداد بازدید: 314
دوشنبه، 20 شهريور 1396
تصویب افزایش 12 درصدی کرایه سرویس های مدارس در اصفهان
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد:
تصویب افزایش 12 درصدی کرایه سرویس های مدارس در اصفهان
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: روز گذشته افزایش کرایه حمل و نقلی سرویس های مدارس حداکثر تا 12 درصد در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مقدری در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه آمادگی خود را برای برگزاری کنفرانس های خبری با خبرنگاران به صورت هفتگی اعلام می کنم، اظهار کرد: اما برگزاری گنفرانس های خبری به صورت هفتگی نیز منوط به هماهنگی با خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های فعال در اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته افزایش کرایه حمل و نقلی سرویس های مدارس حداکثر تا 12 درصد در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مورد تصویب قرار گرفت، اضافه کرد: البته پیشنهاد سازمان تاکسیرانی افزایش 15 درصدی کرایه سرویس های مدارس بود که کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با افزایش حداکثر 12 درصد کرایه سرویس های مدارس موافقت کرد و این افزایش قیمت نیز در صحن علنی شورای اسلامی شهر مصوب شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه در سرفصل های مشخصی انجام می شود و هر سازمانی و معاونت های شهرداری گزارش عملکرد خود را دارد و براساس کمیسیون های تخصصی که در شورای اسلامی شهر وجود دارد، این گزارش ها در مرحله اول بین این کمیسیون ها توزیع می شود و در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر در گام اول براساس روال موجود گزارش های تفریغ بودجه سازمان ها و معاونت های شهرداری را در کمیسیون های تخصصی بررسی می کند.
* گزارش کل تفریغ بودجه شهرداری در هفته های آتی در صحن علنی شورا به رأی گذاشته می شود
مقدری تاکید کرد: در هفته های آتی گزارش کل تفریغ بودجه شهرداری در صحن علنی شورای شهر به رأی گذاشته شود.
وی افزود: در این دوره کار خاصی نمی توانستیم انجام بدهیم، چرا که گزارش ارسال شده بود و نمی توانستیم تغییراتی در مسئله داشته باشیم، اما رسیدگی ما از حیث گزارش های موسسات حسابرس و گزارش بازرس پرونده بود و کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر روی تمام بندهای گزارش های تفریغ بودجه ارسالی بحث و بررسی می کنند و یک سری اصلاحات شکلی و اصلاحات عملکردی را برای سال های آتی در این دو گزارشی که داشتیم، مورد نظر قرار دادیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اما تلاش ما این است که در صحن علنی شورای اسلامی شهر بتوانیم نحوه بررسی این گزارش ها را از نظر زمانی و شکلی با دستورالعمل هایی که در شورای شهر یا کمیسیون های تخصصی شورای شهر طراحی می شود، تغییرات آن را لحاظ کنیم.
* مسئله عدم اعتماد مردم یکی از بزرگترین مشکلات خدمات رسانی و کارکردی در شهرداری هاست
وی با تاکید بر اینکه مواردی که در مورد شفافیت در این مدت از سوی شورای پنجم گفته شده، صرف شعار و یک وعده پوچ و خام رهاشده نبود، اظهار کرد: براساس ارزیابی هایی که مجموعه کارشناسان مرتبط با اردوگاه سیاسی ما بررسی کردند، امروز یکی از بزرگترین مشکلات خدمات رسانی و کارکردی در شهرداری ها، مسئله عدم اعتماد مردم در بسیاری از حوزه های مرتبط با شهرداری است.
مقدری با اشاره به اینکه تنها یک راه حل وجود دارد که بتوانیم به بحث اعتمادسازی دست پیدا کنیم و شفاف سازی تمام فرایندها و تصمیم های شورای شهر و شهرداری منجر به اعتمادسازی می شود، اضافه کرد: زمانی که مردم اعتمادی به یک سیستم نداشته باشند، قطعا حاضر به مشارکت در بهبود فرایندهای تنظیم شده برای مدیریت شهری نیستند و در واقع یکی از اساسی ترین سیاست گذاری های ما در دوران آینده این است که مردم با مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما مردم را بهترین پیشران تغییرات رو به بهبود در مدیریت شهری می دانیم، تصریح کرد: اگر مردم اعم از متخصصین، نهادهای مدنی، NGOها، سایر بخش ها و اصحاب رسانه و افراد رابط دوسویه میان شهروندان و مدیران شهری اعتماد نداشته باشند، مشارکتی نخواهند داشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: زمانی که از شفاف سازی صحبت می کنیم، شفاف سازی یک مسئله انتزاعی نیست و شفاف سازی در دانش امروز مدیریت به دانشی که ساز و کارهای عملیاتی دارد، تبدیل شده است.

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.