گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/لزوم اجرای شناسایی و رفع چالش های راه اندازی خزانه داری متمرکز در شهرداری اصفهان
کد محتوا : 27524
تعداد بازدید: 915
دوشنبه، 21 اسفند 1396
لزوم اجرای شناسایی و رفع چالش های راه اندازی خزانه داری متمرکز در شهرداری اصفهان
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد:
لزوم اجرای شناسایی و رفع چالش های راه اندازی خزانه داری متمرکز در شهرداری اصفهان
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح پیشنهادی شناسایی و رفع چالش های راه اندازی خزانه داری متمرکز در شهرداری اصفهان هر چه سریع تر باید اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، نصیر ملت در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه با گذشت 201 روز از فعالیت شورای پنجم شاهد یک سری بی نظمی هایی در وضعیت مالی و حوزه درآمدها و هزینه ای شهرداری بودیم که بخشی از این موارد با تلاش های صورت گرفته در حد امکان اصلاح شد، اظهار کرد: کمک به ارائه طرح هایی در راستای کمک به اصلاح این موضوعات و مشکلات و الزام شهرداری به ساماندهی حوزه مالی به عنوان اولویت کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان در سال 97 است.

وی با بیان اینکه در این زمینه دستورالعملی در خصوص تمرکز درآمدهای شهرداری به شهرداری ابلاغ شده است، اضافه کرد: قرار بر این بوده این دستورالعمل از نیمه دوم سال 96 اجرا شود که هنوز اجرا نشده و چرا هنوز این دستورالعمل اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: طرح پیشنهادی شناسایی و رفع چالش های راه اندازی خزانه داری متمرکز در شهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور آگاهی از مشکلات و نارسایی¬ها و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت¬ها و تهدیدهای پیاده سازی سیستم خزانه¬داری متمرکز در شهرداری اصفهان و با هدف رفع ایرادات احتمالی، بهره گیری حداکثری از فرصت¬ها و مقابله با تهدیدها، طرح  شناسایی و رفع چالش¬های راه اندازی خزانه¬داری متمرکز در شهرداری اصفهان  پیشنهاد می شود.
وی با اشاره به تکالیف شهرداری در این زمینه ادامه داد: شهرداری موظف است ضمن راه اندازی واحد خزانه داری متناسب با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، حداکثر تا سه(3) ماه پس از راه اندازی واحد مذکور، ایرادات احتمالی را شناسایی و اقدامات تکمیلی و اصلاحات موردنیاز را اعمال کند.
ملت با اشاره به اینکه شهرداری در راستای پیاده سازی مناسب خزانه داری متمرکز ، ظرف مدت حداکثر دو  ماه از تصویب این طرح، موظف به انجام مطالعات کارشناسی پیرامون موارد زیر  و ارائه نتایج آن به شورای اسلامی شهر اصفهان است، تاکید کرد: بررسی وضعیت موجود شهرداری و آسیب شناسی عدم تمرکز درآمدها در تخصیص بهینه منابع، بررسی تطبیقی وضعیت کلان¬شهرهای (داخلی و خارجی) منتخب دارای ساختار درآمدی متمرکز و انجام تحلیل SWOT (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) برای  طرح خزانه داری متمرکز در  شهرداری و با در نظر گرفتن تمامی بخش¬ها شامل مناطق پانزده گانه وناژوان، معاونت¬ها، سازمان¬های وابسته و شرکت های 100 درصد وابسته و شرکت¬هایی که شهرداری سهام¬دار عمده آنهاست از جمله موارد مورد نظر در راستای انجام مطالعات کارشناسی در راستای این طرح است.
وی با اشاره به لزوم شناسایی و بررسی راهکارهای مناسب جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی خزانه متمرکز افزود: پیش بینی و تعیین اهداف کمی و تدوین سیاست¬هایی برای ایجاد انگیزش بین مدیران مناطق شهرداری که پتانسیل درآمد زایی پایین¬تری نسبت به سایر مناطق دارند از جمله این موارد است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعریف اهداف و استاندارد های کمی(عددی) جهت تخصیص منابع بین مناطق و سایر بخش¬ها  به گونه¬ای که اهداف مرتبط با توسعه متوازن و حفظ انگیزه وصول درآمد توسط مناطق و سایر بخش ها را پوشش دهد، باید در دستور کار قرار بگیرد و بخش هایی که ماهیتاً درآمدزا نیستند با کاهش هزینه¬ها به طور غیر مستقیم به درآمد¬زایی کمک خواهند کرد.
وی اظهار کرد: شهرداری موظف است در پایان 2 ماه تعیین شده در بند 2، عملیات لازم الاجرا در راستای اصلاح یا بهبود طرح تمرکز درآمدها با توجه به نتایج حاصل از مطالعات کارشناسی بند 2 را  جهت بررسی و اعلام نظر (تأیید، رد یا اصلاح) به شورای اسلامی شهر ارسال کند.
ملت اضافه کرد: شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک (1) ماه پس از دریافت پاسخ از شورای شهر (موضوع بند 3)، موارد اصلاحی یا تکمیلی اعلام شده از طرف شورای اسلامی شهر را در مطالعات انجام شده بر روی سیستم خزانه داری متمرکز اعمال کند.

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.