• 1399-01-31 22:55
  • کد محتوا:1584
جلسات کمیته تخصیص بودجه بار دیگر تجدید شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار اصفهان می‌خواهم جلسات کمیته تخصیص بودجه بار دیگر تجدید و با حضور روسای کمیسیون‌های شورای شهر تشکیل شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر، مهدی مزروعی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: هر سال سه تا چهار ماه صرف بودجه نویسی می شود و برای تصویب آن مذاکرات بسیاری در شورای شهر انجام می‌شود.

وی افزود: با این حال پس از شروع سال جدید با تشکیل کمیته تخصیص، تصمیماتی گرفته می‌شود که برخی از ردیف‌های بودجه معنای خود را ازدست می‌دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ابتدای امسال نیز بدون حضور روسای کمیسیون‌های شورا، این کمیته تشکیل شده و با تصمیمات خود، در مباحث فرهنگی اثراتی داشته است.

وی ادامه داد: از شهردار اصفهان می‌خواهم جلسات کمیته تخصیص بار دیگر تجدید و با حضور روسای کمیسیون‌های شورای شهر تشکیل شود تا شاید این اتفاقات قابل جبران باشد.