• 1399-05-05 15:21
  • کد محتوا:1649
ضرورت دارد که در خصوص زمان مجوز حفاری ها در شهر تامل شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر چه احداث خطوط اتوبوس های تندرو لازم و موجب ارتقاء کیفیت خدمت رسانی  در امر حمل ونقل عمومی است ولی تسریع در انجام عملیات عمرانی ضروری  و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بسیار مهم و کاهش زمان انجام فعالیت های عمرانی باید با جدیت در نظر گرفته شود و ضمن حفظ کیفیت، پروژه ها زود تر در اختیارشهروندان قرار گیرد. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رضا امینی صبح امروز (یکشنبه) دریکصد و سی و دومین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد  و شکست سنگین و خفت بار سازمان منافقین که  با تدبیر فرماندهی شهید سرافراز سپهبد صیاد شیرازی انجام شد را گرامی می دارم.

وی افزود: ضرورت دارد که در خصوص زمان مجوز حفاری ها در شهر قدری تامل شود، بعضا ًشاهد طولانی شدن اقدامات شرکت ها و پیمانکاران درحفاری ها و یا اقدامات تاسیساتی آنها در معابر یا میادین شهر هستیم  که لازم است نظارت بر زمان انجام حفاری ها و یا برخی تعمیرات تاسیساتی ارتقاء یابد، همچنین محیطی که بعضاً برای تجهیز کارگاه در اختیار شرکت ها و پیمانکاران قرار می گیرد، زیاد است  وموجب نارضایتی مردم خصوصاً کسبه می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اگر چه احداث خطوط اتوبوس های تندرو لازم و موجب ارتقاء کیفیت خدمت رسانی  در امر حمل ونقل عمومی است ولی تسریع در انجام عملیات عمرانی ضروری  و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بسیار مهم و کاهش زمان انجام فعالیت های عمرانی باید با جدیت در نظر گرفته شود و ضمن حفظ کیفیت، پروژه ها زود تر در اختیارشهروندان قرار گیرد. 

امینی خاطرنشان کرد: فضای سبز برخی از معابر خصوصاً در محور چهارباغ نیاز به عنایت بیشتری دارد، امیدوارم با نظارت بیشتر سازمان پارکها و فضای سبز و اقدامات مناطق مربوطه، شاهد وضعیت بهتری برای فضای سبزسطحی  و نظافت شهر خصوصاً محور چهارباغ باشیم. در این محورگل جعبه هائی که دراختیار فروشگاه ها قرار داده شده کچل و بدون گل و گل کاری است و این نوع نقایص درشأن اصفهان وگردشگری نیست.