• 1399-05-12 18:00
  • کد محتوا:1658
جامعه ایران قدردان خبرنگاران است

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران و امنیت آنها با آزادی و مردم سالاری در کشورهای مختلف ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فتح الله معین صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و سی و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: رشد دانش و تکنولوژی در جوامع انسانی و خصوصاً بروز انقلاب صنعتی باعث شد که رشد جمعیت در تمامی کشورها به صورت چشمگیری به وقوع پیوسته و تولید کالاها و مایحتاج انسان ها به صورت انبوه و در سطحی وسیع انجام شود.

وی افزود: با رشد جمعیت و دانش و تکنولوژی مدیریت جامعه الزاماً از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به سوی دموکراسی مدیریت‌های جامعه حرکت کرد چون که موضوعات مبتلا‌به جوامع افزایش فوق‌العاده یافت و دارای پیچیدگی های گوناگون بوده به نحوی که هر یک از مسائل و نیازهای جامعه نیازمند داشتن دانش و آگاهی ویژه و تخصص در آن موضوع شده است.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: این وضعیت همچنین با سرعت و شدت زیاد در قرن گذشته ادامه یافت به نحوی که امروزه شاهد ایجاد شاخه ها، گرایش ها و تخصص های زیاد در علوم مختلف هستیم.

معین اضافه کرد: این تنوع و گسترش شاخه‌های مختلف دانش و علوم به نحوی بوده که امروز هیچ فردی نمی‌تواند ادعای احاطه به شاخه‌های مختلف علوم را داشته باشد و در صورت وجود چنین ادعایی جامعه پذیرای آن نخواهد بود، در کنار این تغییرات جوامع انسانی نیز دچار تحولات گوناگون می شود بروز جنگ های جهانی اول دوم و جنگ‌های منطقه‌ای و ایجاد ضایعات و تلفات بزرگ انسانی و عریان شدن اهداف غیر انسانی و استعمار گونه هیئت‌های حاکمه کشورهای برخوردار و رشد باسوادی و آگاهی جوامع استعمارزده باعث بروز حرکات آزادی‌بخش و ضد استعماری در بسیاری از کشورهای تحت سلطه شده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی ایجاد زمینه مشارکت عموم مردم در اداره و مدیریت جامعه و شنیده شدن نظریات و درخواست‌های مردم جهت رعایت حقوق عامه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که در سنجش توسعه یافتگی کشورها امکان مشارکت عمومی در اداره جامعه از عوامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: امروز به منظور ایجاد ثبات بیشتر و آرامش مدیران و دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته در فکر ایجاد شرایط مناسب‌تر جهت بهره مندی از مشارکت ها و نظریات و مردم هستند، در این باب استانداردهای جهانی به نحوی است که مشروعیت دولت ها بر اساس میزان مشارکت مردم در انتخابات آن دولت تعیین می‌شود.

معین اظهار کرد: در این فرایند اطلاع‌رسانی دقیق و انتشار اخبار صحیح از موفقیت‌ها و نارسایی‌ها مهمترین عامل در ایجاد زمینه‌های مشارکت و نظارت جامع بر عملکرد دولت هاست در این راستا تعریف جایگاه ویژه  رسانه و خبرنگاران و ایجاد حاشیه امن برای آنها از موضوعات اساسی مورد توجه مردم کشورهای مختلف است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که امروز تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران و امنیت آنها با آزادی و مردم سالاری در کشورهای مختلف ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارد بزرگداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت یکی از سربازان جبهه آزادی و آگاهی عمومی تاکید بر جایگاه ویژه‌ این عزیزان دارد.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: جامعه ایران به عنوان یک جامعه رشد یافته و انقلابی و معتقد به احکام ترقی اسلام همواره قدردان زحمات این خدمتگزاران صدیق جامعه بوده که با کمترین امکانات بیشترین خدمت را عاشقانه به جامعه نمود و در راه پشت تعالی آن فعالیت می‌کنند.