• 1399-05-26 23:10
  • کد محتوا:1695
 فرصت ها برای سازندگی شهر اصفهان از دست نرود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: توسعه شهر اصفهان و رفاه شهروندان هدف اصلی همه ما بوده و هست ولی دستیابی به اهداف ملزوماتی را نیاز دارد که امروز فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی، مشکلاتی را هم برای شهرها ایجاد کرده است. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: در سال پایانی شورای پنجم باید برای قدم های بزرگ توسعه همه جانبه شهر و برای آینده مردم اصفهان، بهتر و بیشتر تلاش کنیم.سه سال از دوران مسئولیت ما گذشت و در این مدت تصویرمان از آینده و از امیدی که در شعارما بود، هرروز دقیق تر شد.

وی ادامه داد: مروری بر سه سال گذشته نشان می دهد که همکاری اعضای شورای پنجم در کمیسیون ها و همراهی صبورانه مردم، اهداف بزرگ رسیدن به اصفهان آرمانی را برای ما با وضوح بیشتری مشخص کرد، تلاش برای تغییر روندهای اشتباه و اصلاح فرآیند‌های مختلف و تغییراتی که در ابتدا با سختی و فراز و نشیب بسیار آغاز شد جای خود را به همراهی و همکاری داد، توسعه شهر اصفهان و رفاه شهروندان هدف اصلی همه ما بوده و هست ولی دستیابی به اهداف ملزوماتی را نیاز دارد که امروز فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی، مشکلاتی را هم برای شهرها ایجاد کرده است. 

وی ادامه داد: وظیفه مدیریت شهری ایجاب می کند که در شرایط فعلی و با وجود همه قیدهای موجود بهترین تصمیم ها و اقدامات را انجام دهد. ذی نفعان اصلی مدیریت شهری شهروندان اصفهان هستند و هر عملکرد را با توجه به شرایط حاکم ارزیابی می کنند. از همه اعضای شورا مدیران و کارشناسان حوزه شهرداری و نهادهای وابسته می خواهم که مثل گذشته شهروندان را متحمل سختی نکنند و با تلاش امورات آنها را اصلاح کنند. شناسایی ردیف های درآمدی، مکانیزه کردن فرایند امور و حذف فرآیندهای دستی که خطای انسانی را به همراه دارد، تسریع در خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع، ایجاد شفافیت و دسترسی شهروندان و متخصصان به آمار و اطلاعات شهرداری، رعایت تخصص گرایی در انتخاب ها و گزینش ها و برنامه ریزی برای تهیه بودجه سالانه از جمله مواردی است که جای کار بیشتری دارد.

 وی تاکید کرد:با وجود همه همراهی و دوستی های شورای شهر با مجموعه شهرداری اما لازم است بر نقش نظارتی شورا در سال پایانی آن، تاکید کنم، تصمیم های جسورانه و قدم های چالاک ما می تواند مسیر بهتر شدن اصفهان را هموار کند تا فرصت ها برای سازندگی شهر اصفهان از دست نرود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: از شریعتی نیا که سال گذشته در جایگاه نایب رئیسی نقش ویژه ای را ایفا کردند، تشکر می کنم چراکه جابجایی انجام شده به درخواست ایشان و سایر همکارانم انجام شد.