• 1399-08-11 17:28
  • کد محتوا:1871
هر گونه اهانت به مقدسات ادیان توحیدی محکوم است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اینجانب با اظهار تنفر و محکومیت شدید نسبت به هر گونه اهانت به مقدسات ادیان توحیدی به ویژه ساحت مقدس پیامبر اسلام (صلی اهلل علیه وآله وسلم)، امیدوارم تمامی آزادی خواهان و فرهیختگان و نخبگان ادیان آسمانی و علما و دانشمندان بالد اسالمی با آگاه سازی عمومی و افشای توطئه های استکبار جهانی، ملتهای مسلمان را به وحدت و اتحاد عملی در مقابل دشمنان اسلام دعوت کنند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رضا امینی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهاناظهار داشت:اهانت رئیس جمهوری نادان و جوان فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اعظم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) به بهانه حمایت از آزادی بیان، نشانهای روشن از رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز مدعیان تمدن و لیبرال دمکراسی غرب است، این اهانت غیر قابل گذشت، در حالی صورت می پذیرد که کوچکترین اقدام در اِنکار افسانه جعلی هولوکاست از سوی دولت فرانسه با توقیف کتاب و حکم محکومیت به زندان و آزار و اذیت فرهیختگان و اندیشمندان آزاداندیش مواجه می شود.

وی افزود: البته از حکومتی که در کارنامه سیاه حکمرانی خود، کشتار و آزار و تحقیر یک میلیون مسلمان مظلوم الجزایری و تجاوز و هتک حرمت و تحقیر صدها هزار انسان بی پناه را در آفریقا ثبت کرده است، این اقدامات موهن جای شگفتی ندارد به ویژه اینکه مطابق آمار و مستندات وجود، این کشور اروپایی با رشد فزاینده اسلام گرایی مواجه است و ادامه این روند، دولت مردان فرانسوی را با نگرانیهای زیادی مواجه کرده است. رئیس دولت فرانسه بیش از یک سال است در کوران اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف گرفتار شده و هر از چندگاهی می کوشد تا با حادثه سازیهای مشکوک و مبهم، افکار عمومی را از عملیات فراگیر سرکوب خشن پلیس منحرف سازد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اینجانب با اظهار تنفر و محکومیت شدید نسبت به هر گونه اهانت به مقدسات ادیان توحیدی به ویژه ساحت مقدس پیامبر اسلام (صلی اهلل علیه وآله وسلم)، امیدوارم تمامی آزادی خواهان و فرهیختگان و نخبگان ادیان آسمانی و علما و دانشمندان بالد اسالمی با آگاه سازی عمومی و افشای توطئه های استکبار جهانی، ملتهای مسلمان را به وحدت و اتحاد عملی در مقابل دشمنان اسلام دعوت کنند.

امینی تصریح کرد: دستگاه های دولتی و عمومی در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد هستند. قراردادهای منعقده توسط دولت و دستگاه های عمومی غیر دولتی به علت مبالغ قابل توجه آنها، به واسطه طریقی که قانون مشخص کرده است و سیاستی که دولت در قراردادها اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادها الزام دانسته است. همچنین در قانون،شرایطی به عنوان اختیار مدیران جهت تشخیص صرفه و صالح مجموعه تحت مدیریت آنها پیش بینی کرده اند تا در هنگام ضرورت از آن استفاده شود.

وی افزود: متاسفانه بعضاً مدیران در نوع استفاده از این ظرفیت قانونی دچار اعوجاج و خطا می شوند که علیرغم فوائد احتمالیِ زود گذر و موقت ، اشکالاتی را در حال و آینده برای دستگاه مربوطه مانند تضعیف فضای رقابت سالم و افزایش قیمت خدمات ایجاد خواهد کرد. یکی از مصادیق این موضوع درخواست شرکت مهندسی نیک اندیش شهرداری مبنی بر ترک تشریفات مناقصه درانجام اکثر خدمات مرتبط و موافقت با آن از سوی مدیریت شهری است که موجب نارضایتی پیمانکاران مربوطه شده است، لذا ضمن محترم شمردن این حق قانونی، به شهردار و مدیران شهری توصیه مینمایم ضمن دقت در نوع و زمان استفاده از این ظرفیت، شرایطی را فراهم نمایند تا خدمات و فعالیت های شهرداری حتی المقدور در فضای رقابتی سالم و با حضور همه مدعیان و متقاضیان ارائه خدمت انجام شود .

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تذکر دوم مربوط به تفکیک اراضی محدوده خیادان در مجاورت شهرداری منطقه 15 می باشد، حسب اطلاعات واصله در همسایگی شهرداری منطقه 15 اراضی کشاورزی به سرعت درحال تفکیک و دیوارکشی و تبدیل آن به باغ است که در آینده نه چندان دور و با الحاق احتمالی این راضی به محدوده شهر اصفهان به یکی ازمعضلات شهری تبدیل خواهد شد، لذا از مدیران ومسئولین استان و فرمانداری از بروز فجایع جبران ناپذیر این محدوده جلوگیری نمایند.