• 1399-08-25 11:30
  • کد محتوا:1904
فعال کردن ظرفیت های قانونی برای اعتراضات مسالمت آمیز

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گفت: بجا و پسندیده است که برای حفظ امنیت و جان شهروندان و اعمال حقوق اساسی آنها، پیش از آنکه موقعیت های مشابهی مانند آبانماه 98 پیش آید، راه حلی عملی و قانونی گذاشته شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مزروعی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار داشت: امروز 25 آبان است، سال 1361 خورشیدی بود که  در این روز، پیکر 370 شهید و فرزند وطن بر دستان اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد و سال 1398 خورشیدی بود که در همین روز، رخدادهایی به وقوع پیوست که فرزندانی دیگر از وطن، روی در نقاب خاک کشیدند، اینگونه شد که 25 آبان در اذهان ما ماهیتی پیچیده یافت، سرگشته مانده ایم که چگونه  بر برکت وجود آن 370 شهید 1361 ببالیم و همزمان برای آن جان های از دست رفته  1398 بنالیم.

وی افزود: در کوران حوادث آبان 98، تقریبا کسی از فعالین سیاسی و مدنی و مدیران کشور نبود که یک مضمون را با تعابیری متفاوت تکرار نکند و آن مضمون این بود "تأکید بر فعال کردن ظرفیت های قانونی برای استفاده شهروندان از حق اعتراض مسالمت آمیزو اتخاذ تدابیری که اعتراض به هر کیفیت و با هر نیت، تبدیل به ناامنی و منجر به تخریب و خونریزی نشود."

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اما دیری نگذشت که با پر کشیدن سردار شهید قاسم سلیمانی و پرپر شدن 176 سرنشین پرواز شماره 752 وسپس آوار شدن کرونا بر سرمان، صورت مسأله به فراموشی سپرده شد بدون آنکه راهی برای ابراز مسالمت آمیز اعتراض شهروندان به عنوان یک حق اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شود.

مزروعی خاطرنشان کرد: لذا بجا و پسندیده است که برای حفظ امنیت و جان شهروندان و اعمال حقوق اساسی آنها، پیش از آنکه موقعیت های مشابهی پیش آید، در برابر صورت مسآله گفته شده، راه حلی عملی و قانونی گذاشته شود.