• 1399-09-30 16:54
  • کد محتوا:1990
رابطه‌بازی در استخدام، آفت بزرگ ادارات کشور است

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان گفت: جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و نبود همکاری و هماهنگی مؤثر بین بخشی سبب اقدامات موازی و منفک و تحمیل هزینه‌های بسیار به نظام اداری کشور می‌شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، پورمحمد شریعتی‌نیا امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مهمترین علل و عوامل ناکارآمدی نظام اداری کشور، اظهار کرد: ضعف در بنیادهای مذهبی و اعتقادی کارگزاران دولتی و عافیت طلبی به‌جای خدامحوری یکی از آسیب‌های اداری کشور است.

وی تصریح کرد: بیشتر بکارگیری‌ها و استخدام‌ها در کشور رابطه‌ای بوده و حتی اگر اندک افراد شایسته هم استخدام شده یا می‌شوند بیشتر براساس سفارش احزاب و کانون‌های قدرت است و چنانچه شایسته گزینی و شایسته سالاری حاکم نشود چرخ‌های سازمان‌های دولتی و عمومی خوب نخواهد چرخید.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان با اشاره به نبود برخورد منطقی و عقلانی با کارکنان براساس اصول علمی، انسانی و اسلامی، افزود: برای مثال، وقتی استخدام و بکارگیری در نظام اداری ایران راه قانونی و منطقی را طی نمی‌کند و وقتی همین نیروهای استخدام شده آموزش‌های لازم را براساس اصول علمی و انسانی و دینی نمی‌بینند، همین نیروهای به کارگرفته شده از راه غیرمنطقی و آموزش ندیده اشتباهات سهوی و عمدی دارند.

وی با بیان اینکه ضعف شدید ساختاری و اجرا در نظام تشویق و تنبیه در سازمان‌های دولتی و عمومی از عوامل دیگر ناکارآمدی نظام اداری ایران است، گفت: تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سازمان‌های دولتی و عمومی و به طور کلی داشتن این ذهنیت در بیشتر مستخدمان یکی دیگر از انتقادات است.

وی افزود: نبود یک سیستم خودکنترلی مناسب مبتنی بر وجدان حرفه‌ای در افراد و برنامه‌های جامع و مستمر و با کیفیت آموزش و پرورش و کارکنان در سازمان‌ها برای ارتقای سطح دانش و بینش و توان افراد باعث ناکارآمد بودن ادارات می‌شود.

شریعتی‌نیا اضافه کرد: نداشتن مشارکت جدی کارکنان سازمان‌های دولتی و عمومی در تصمیم‎گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به بی‌توجهی به شایسته گزینی و شایسته سالاری در ادارات اشاره می‌کند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان افزود: در اغلب سازمان‌ها استراتژی مهارت آموزی و جانشین پروری وجود ندارد چون همه می‌دانیم که خیلی از مدیران، نه تنها اعتقادی به مهارت آموزی و جانشین پروری ندارند بلکه محدودیت ایجاد می‌کنند و این فرهنگ حاکم باید با آموزش‌های لازم حذف شود.

وی اضافه کرد: وجود تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های فراوان در حقوق و مزایا و نظام‌های پرداخت در بین سازمان‌ها که همه مدیران به آن اذعان دارند، یکی از آفت‌های بزرگ نظام اداری است.

شریعتی‌نیا با بیان اینکه فقدان استفاده مؤثر از تجربیات موفق کشورها در کشورداری و اداره امور سازمان‌ها باعث نار آمدی سیستم اداری می‌شود، گفت: تغییرات سریع، طولانی مدت و به طور کلی نامناسب مدیران باعث ایجاد آفت در ادارات است.

وی با اشاره به پایبند نبودن سازمان‌ها به اجرای دقیق منشور اخلاقی، افزود: رابطه‌بازی، باندبازی، فامیل‌گرایی و همشهری‌گرایی در استخدام، مانعی در برابر ارتقا و انتخاب افراد در ادارات ایران است.

شریعتی‌نیا تاکید کرد: جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و نبود همکاری و هماهنگی مؤثر بین بخشی سبب اقدامات موازی و منفک و تحمیل هزینه‌های بسیار به نظام اداری کشور می‌شود.

وی ضعف شدید در مناسبات و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در ابعاد مختلف برای پیشرفت مسائل اداری را موجب اخلال در امور دانست و بر رفع نقص‌های موجود در قوانین و مقرراتی که اغلب موازی و متعارض بوده و باعث چندگانگی و ابهام و اشتباه می‌شود، تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان گفت: تعدد بسیار زیاد مراجع تصمیم‌گیری و مراکز کنترل و نظارتی و نداشتن برخورد و سریع، قاطع و مستمر با موضوع قاچاق، پولشویی و فساد اداری و مالی از دیگر علل اخلال در نظام اداری ایران به شمار می‌آید.

وی با اشاره به ازدست رفتن سرمایه اجتماعی در نتیجه اهمیت ندادن سازمان‌ها به شفافیت و پاسخگویی، گفت: فقدان استفاده مؤثر از تجربیات، یافته‌ها و دانسته‌های ارزشمند بازنشستگان سازمان‌ها و نبود شادی و نشاط و انگیزه در میان کارکنان و مدیران ادارات و برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه مدت موجب روزمرگی در مدیریت سازمان‌ها و ناکارآمدی آن‌ها شده است.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد: وجود بازار گرم چاپلوسی، دورویی، تملق و ریاکاری و نبود خدامحوری و صداقت در کار سازمان‌ها بسیار دیده می‌شود که باعث به وجود آمدن اخلال در نظام اداری ایران است.