• 1400-03-09 17:27
  • کد محتوا:3484
رویه سازمان نوسازی شهرداری اصلاح شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر اقدامی که قرار است در شهر اصفهان با پیشینه تاریخی آن انجام شود باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بدیهی است که هر اقدامی که در شأن اصفهان و اصفهانی‌ها نباشد مورد اعتراض خواهد بود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان،  نصیر ملت امروز (یکشنبه 9 خردادماه) در یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت سازمان زیباسازی شهرداری گفت: هیئت مدیره این سازمان متشکل از کارشناسان، متخصصان و نمایندگان شورا بوده و مرجع تصمیم‌گیری برای اقدامات در زمینه زیباسازی شهر است.

وی با بیان اینکه بعضی از تصمیمات درباره اقدامات زیباسازی شهر اصفهان در شورای معاونان شهرداری گرفته می‌شود، افزود: برای اصلاح این رویه باید اقدام شود زیرا هر اقدامی که قرار است در شهر اصفهان با پیشینه تاریخی آن انجام شود باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بدیهی است که هر اقدامی که در شأن اصفهان و اصفهانی‌ها نباشد مورد اعتراض خواهد بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: باید نسبت به اجرای درست سیاست‌گذاری و فعالیت‌های ناشی از این سیاست‌ها اقدام شود.