• 1400-06-25 17:52
  • کد محتوا:52951
برای ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی حلقه مفقوده‌ای میان بخش دولتی و مردمی وجود دارد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رسیدگی به ایتام و آسیب‌های اجتماعی همیشه مورد توجه خیرین بوده لذا باید از ظرفیت مردمی در این خصوص استفاده شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، منوچهر مهروی‌پور امروز (پنج‌شنبه ۲۵ شهریورماه) در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از چند مرکز ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی و شیرخوارگاه نرجس، اظهار کرد: برای ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی حلقه مفقوده‌ای میان بخش دولتی و مردمی وجود دارد که اگر قرارگاه اجتماعی با حوزه وظایف مرتبط شکل گیرد، می‌توان شاهد انجام اقدامات لازم در این زمینه به نحو مطلوبی بود.

وی افزود: طبق تعالیم اسلامی و عواطف انسانی باید نسبت به ایتام لطف ویژه‌ای شده و سیاست‌گذاران در حکومت اسلامی نسبت به آن‌ها نهایت تلاش خود را بکار گیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برخی از کودکان به‌خاطر معلولیت از خانواده طرد می‌شوند که اقدام خیرین در حمایت از این افراد بسیار قابل ارزش است.

وی با بیان اینکه شورای شهر به گروه‌های هدف در آسیب‌های حمایتی نگاه حمایتی دارد، افزود: رسیدگی به ایتام و آسیب‌های اجتماعی همیشه مورد توجه خیرین بوده لذا باید از ظرفیت مردمی در این خصوص استفاده شود.