• 1400-06-28 19:29
  • کد محتوا:52962
شاخص‌های آلودگی هوا در اصفهان وضعیت نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید یک بار برای همیشه موضوع منافع مشترک و نقش‌آفرینی اصفهان در صنعت و حوزه درآمدهای مالیاتی کشور برای نمایندگان مجلس و توده‌های نخبگانی تشریح شود.

علی صالحی امروز (یکشنبه 28 شهریورماه) در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور دو تن از نمایندگان شهرستان اصفهان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: بعضی از معضلات شهر اصفهان باید با هم‌افزایی و پیگیری ملی رفع شده و مدعی‌العموم در مقابل دستگاه‌هایی که نسبت به وظایف خود ترک فعل کرده و برخلاف قوانین تصریح شده در قانون عمل کرده‌اند، بایستد.

وی با اشاره به معضلات زیست محیطی اصفهان تصریح کرد: اصفهان هنوز وارد پاییز نشده اما شاخص‌های آلودگی هوا وضعیت نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: باید یک بار برای همیشه موضوع منافع مشترک و نقش‌آفرینی اصفهان در صنعت و حوزه درآمدهای مالیاتی کشور برای نمایندگان مجلس و توده‌های نخبگانی تبیین شود تا بدانند استان‌های مختلف در کنار هم یک کشور واحد را تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر رویکرد شورای ششم برای رسیدن به مفهوم شورای شهر به جای شورای شهرداری، گفت: شورا می‌تواند در مسائل ملی بسترسازی و تسهیلگری کرده و دستگاه‌ها را برای پیگیری و انجام مسائل اصفهان با سرعت بیشتر هدایت کند.