• 1400-10-23 09:01
  • کد محتوا:53860
بازگشت اعتماد شهروندان به مدیریت شهری با اجرا طرح شفافیت

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سعی کردیم در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری تمام مصوبات را به صورت شفاف ارائه کنیم تا مردم به عنوان متولیان اصلی شهر نسبت به تمام تصمیمات مدیران شهری و اعضا شورا شهر آگاه باشند و در نتیجه اعتماد عمومی در سطح جامعه گسترش پیدا کند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان،  عباس حاج رسولی‌ها اظهار کرد: در ادوار گذشته شورا، طرحی با عنوان «شفافیت» نبوده، اما قانون آن وجود داشته و بر همین اساس شفافیت عملکرد وزرا، سران سه قوه و مسئولان کشور مطرح شد، ما نیز به عنوان اعضای شورا ضرورت آن را برای شهر احساس کرده و ظرفیت شهری را تقویت کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مشمول طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری هستند، افزود: باید همه مدیران و اعضا لیست اموال خود را پیش از تصدی پست و پس از آن گزارش دهند تا مشخص شود هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فضای عمومی کشور به ویژه در سال‌های اخیر بسیار نگران کننده است و مسئولان و مدیران سطوح مختلف در به وجود آمدن این وضعیت دخیل بوده و هستند، افزود: این طرح باعث می‌شود مردم از تشویش و نگرانی دور باشند و اطمینان پیدا کنند که در تمام سطوح، کنترل و نظارت وجود دارد.

وی تصریح کرد: هر چند بسیاری از مسئولان خدمت‌رسانی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، اما یک خطا باعث نگرانی مردم خواهد شد و به همین دلیل طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری را تصویب کردیم تا کارکنان شهرداری مطلع باشند که در رصد کامل قرار دارند.

حاج رسولی‌ها با تاکید بر بازگشت اعتماد عمومی شهروندان به مدیریت شهری اصفهان با اجرا طرح شفافیت، گفت: سعی کردیم در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری تمام مصوبات را به صورت شفاف ارائه کنیم تا مردم به عنوان متولیان اصلی شهر نسبت به تمام تصمیمات مدیران شهری و اعضا شورا شهر آگاه باشند و در نتیجه اعتماد عمومی در سطح جامعه گسترش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح شفافیت خدمت‌رسانی با صداقت و امانت‌داری محقق خواهد شد و به شعار «شهرداری و شورای شهر شیشه‌ای» جامه عمل می‌پوشانیم.

انتهای پیام/