گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صفحات/شرح وظایف کمیته های ناظر بر مناطق شهرداری
تبلیغات
کد محتوا : 3410
تعداد بازدید: 2396
سه‌شنبه، 29 بهمن 1392
شرح وظایف کمیته های ناظر بر مناطق شهرداری

ماده یک : کمیته های ناظر بر مناطق در موارد زیر فعالیت می نماید:

۱-بررسی مشکلات شهرداری با سایر سازمانهای ذیربط درحوزه منطقه .

۲-بررسی نظرات و پیشنهادات معتمدین محلی درخصوص طرح های عمرانی در حال اجرا، لوایح و طرحهای تصویب شده درباره وضع عوارض،طرح های فرهنگی و اجتماعی و طرح های حمل و نقل شهری و سایر برنامه های شهرداری و ارائه آن به شورا.

۳-بررسی وضعیت بهداشتی ، ساماندهی مشاغل – زیباسازی – فضای سبز – حمل و نقل شهری و ارائه پیشنهادات لازم به شورا .

۴-بررسی طرح های عمرانی که در قالب بودجه پیشنهادی ازطرف شهرداری ارائه گردیده و تعیین اولویت های مربوطه .

تبصره :کمیته های نظارتی می تواند جهت پاسخگویی به مردم و رفع تنگناها از مسئولین شهرداری و یا سایر سازمانها و ادارات و نهادها جهت ادای توضیحات لازم دعوت بعمل آورد .

 

۵-بررسی مشکلات مردم در ارتباط با سایر سازمانهای خدماتی از قبیل برق – گاز – آب – مخابرات – آموزش و پرورش و ... و ارائه پیشنهادات لازم به شورا.

۶-بررسی مشکلات مردم در ارتباط با امور جاری شهرداری و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورا.

۷-بررسی تنگناهای عمرانی ، رفاهی و تفریحی شهروندان و ارائه طرح های مورد نیاز به شورا.

۸-ارائه طرح و پیشنهادهای لازم در راستای برنامه ریزی جهت مشارکت مردم در انجام خدمات عمرانی- فرهنگی – اجتماعی و آموزشی .

۹-فراهم نمودن زمینه مناسب و ارائه طرح ها و پیشنهادها جهت تشکیل نهادهای اجتماعی – امدادی – ارشادی توسط مردم .

۱۰-جمع بندی نظرات معتمدین محلی و ارائه طرح های لازم جهت نامگذاری و تغییر نام معابر – میا دین – خیابانها – کوچه ها و کوی ها در منطقه مربوطه .

۱۱-نظارت عمومی بر پروژه های عمرانی شهری – توسعه میادین و معابرو خیابانها – فضای سبز – فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سایر سازمانها و ارائه نقطه نظرات به شورا.

۱۲-اعضاء کمیته های نظارتی مناطق بر حسن اجرای مصوبات شورا و واحدهای در دست اجرای شهرداری و یا سازمانهای ذیربط و امور جاری آن نظارت می نمایند.

 

ماده دو: به منظور تسهیل در انجام وظایف محوله سه کمیته نظارتی برای مناطق اصفهان به شرح زیر تشکیل می گردد:

-کمیته نظارتی شرق شامل مناطق ۴،۶و ۱۰

-کمیته نظارتی مرکزی شامل مناطق ۱،۳،۷و ۸

-کمیته نظارتی غرب شامل مناطق ۲،۵و ۹

 

تبصره ۱:

کمیته های نظارتی حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه خواهد داد جلسات به صورت دوره ای در مناطق مربوطه تشکیل می گردد .

 

تبصره ۲ :

در اولین جلسه کمیته نظارتی یک نفر به عنوان رئیس ،یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی و مخبر انتخاب خواهد شد .

 

تبصره ۳:

جلسه با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت.

 

تبصره ۴:

جلسات کمیته نظارتی در هر منطقه در سالن جلسات آن شهرداری تشکیل می گردد .

 

ماده سه :

معتمدین محلی مرکب از سی نفر برای هر منطقه شهرداری جهت مشورت و تبادل نظر – ارتباط با مردم – بررسی مشکلات عمرانی و رفاهی شهروندان با نظرهیئت رئیسه شورادعوت به همکاری می گردند.

تبصره ۱ :

جلسات معتمدین محلی هر هفته یکبار و با حضور حداقل یک نفر از اعضای شورا که در کمیته عضویت دارد تشکیل می گردد ریاست جلسه به عهده عضو شورا است .

تبصره ۲ :

خلاصه صورتجلسات معتمدین محلی در جلسه کمیته های نظارتی مناطق مطرح و درصورت تخریب به دبیرخانه ارسال میگردد .

 

ماده چهار : کمیته های ناظر بر مناطق می توانند از کارشناسان دبیـرخانه جـهت نظارت و یـا اظهـار نظر در مــورد پروژه ها و طرح های در حال اجرا در مناطق استفاده نمایند و یا با هماهنگی دبیرخانه از کارشناسان خبره و یا مشاورین استفاده کنند.

 

ماده پنج : در هر منطقه در ساختمان شهرداری دفتری تحت عنوان امور اداری کمیته نظارتی راه اندازی می گردد مسئول دفتر و پرسنل مربوطه زیر نظر کمیته هماهنگی امورمناطق مستقر در دبیرخانه شورا فعالیت می نمایند و چارت تشکیلاتی آن در قالب چارت دبیرخانه تنظیم خواهد شد .

ماده شش : کلیه دعوتنامه ها، مکاتبات ، مراسلات ، تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبا به عهده واحد اداری کمیته نظارتی خواهد بود.

ماده هفت : مسئول واحد اداری درهر منطقه بعنوان دبیر درجلسات کمیته نظارتی شرکت می نمایند.

ماده هشت : هماهنگی مسائل مربوط به کمیته های نظارتی مناطق و انعکاس مصوبات و پیشنهادات آنها به شورا یا سایر نهادها و یابالعکس از طریق کمیته هماهنگی امور مناطق انجام می پذیرد این کمیته در دبیرخانه تشکیل و زیر نظر دبیر شورا فعالیت می نماید.

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.