گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صفحات/عملکرد
تبلیغات
کد محتوا : 3458
تعداد بازدید: 10250
چهارشنبه، 30 بهمن 1392
عملکرد

عملکرد دوره اول        سال ۱۳۷۹    سال ۱۳۸۰

 

  عملکرد دوره دوم        سال ۱۳۸۲ تا  ۱۳۸۶

 

 عملکرد دوره سوم       سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷(۲ سال با شورا)

                               عملکرد کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

                               عملکرد کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.