گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/جلسات و نشست ها/جلسات و نشست های 1396/حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهر اصفهان در مراسم تودیع و معارفه هیات مدیره خانه مطبوعات/