گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/جلسات و نشست ها/جلسات و نشست های 1397/جلسه تبیین اولویتها و برنامه های کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان برای معاونان فرهنگی، اجتماعی، مدیران مراکز فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و ... شهرداری اصفهان/