سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حتی یک روز هم در مسیر فعالیت‌های دوره گذشته که اکنون دردست اجراست نباید تأخیر رخ دهد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان از استاندار اصفهان درخواست کرد که جهت امر واکسیناسیون امکانات و نیروی انسانی دستگاه‌های مختلف را بسیج کرده و از دستگاه‌های نظارتی نیز خواست تا برای برخورد با بخش‌هایی که در زمینه مقابله با کرونا سهل‌انگار و کم‌کار هستند، مداخله کنند.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیران باید در پاسخگویی به انتظارات مردم و مسئولین شهری ۲۴ ساعته و هفت روز هفته آماده باشند زیرا پاسخگویی سبب به وجود آمدن اعتماد خواهد شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: اگر شهردار آینده در انجام وظایف خود ذره‌ای تخطی کند یا در انجام انتظارات شورا ناتوان باشد، شورا از هیچ اقدام قانونی فروگذار نخواهد کرد و افرادی که با ظن و گمان مواردی را مطرح کردند دچار خطا شده‌اند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه احیا بافت فرسوده با اجرای الگوی مناسب می‌تواند برای شهرداری درآمدزا باشد، گفت: باید در این زمینه از تجارب دنیا استفاده کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظارات خود را به عنوان نمایندگان شهر اصفهان از دولت مطرح می‌کنیم و امید است با انتخاب فردی شایسته، مردمی، جهادی، فداکار، وقتگذار و بومی به عنوان استاندار، مشکلات استان اصفهان حل و فصل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان طی پیامی از محمدعلی احمدی تقدیر و تشکر کرد.
گزینه پیشنهادی شهرداری اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۶۵ لکه محروم وجود دارد که باید در اولویت اجرای پروژه‌های عمرانی قرار گیرد و البته علاوه بر آن در راستای بازتعریف و بهینه سازی نظام نامه‌ها و آئین نامه‌ها حرکت کرد تا شاهد بهبود شرایط باشیم؛ بسیاری از فسادها ریشه در نوع آئین‌نامه‌ها دارد و وقتی فرایند طولانی شود، استعداد سو استفاده و نارضایتی نیز فراهم می‌شود.
گزینه پیشنهادی شهرداری اصفهان گفت: برای اجرای برنامه‌های اصفهان ۱۴۰۵ به مدیریت جهادی بر مبنای حرکت علمی با برنامه و فراموش نکردن آرمان‌ها نیاز داریم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: هوشمندسازی و ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری مورد تاکید جدی شورای شهر بوده است هرچند که ابتدای راه هستیم و باید زمینه آن بیش از پیش فراهم شود
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان از تاسیس "باشگاه شهر اندیشان" خبر داد و گفت: برای تسهیل دسترسی شورای اسلامی شهر به خبرگان حوزه‌های مختلف، ایده تاسیس این باشگاه در مرکز پژوهش‌های شورا مطرح شد و در حال پیگیری است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: امروز اولویت با حضور مدیران مردمی و مدیرانی است که در دل دغدغه‌های مردم باشند چرا که سرمایه اجتماعی شهر اصفهان نیازمند چنین حضورهای میدانی است.

صفحه‌ها