رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر اصفهان می‌خواهد به عنوان یک شهر جهانی ابراز وجود کند، چاره‌ای جز این ندارد که بتواند به پیاده‌محوری بپردازد. پیاده راه شدن فضای شهری علاوه بر اینکه حوزه تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا می‌دهد در کنترل ترافیک و کاهش آلودگی‌ها نیز بسیار تأثیر گذار است.

1399-10-30 14:54

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری و شورای شهر بر پروژه‌های زیر زمین تمرکز کرده تا آلودگی هوا و ترافیک را مدیریت کند و حمل و نقل عمومی را در سایر موارد توسعه دهد.

1399-10-03 12:31

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: افتتاح محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، یک فرصت بی‌نظیر برای مدیریت شهری اصفهان است تا هویت تاریخی و فرهنگی پل شهرستان را با طرح‌های گردشگری به آن بازگرداند.

1399-09-16 17:20

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان گفت: با نگاهی منصفانه می‌توان دید که فرآیندها به سمت رفع نواقص محور چهارباغ در زمینه مناسب‌سازی برای معلولان حرکت کرده است.

1399-09-13 19:41

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهردار حقوقدان اصفهان، سازوکاری را تعریف کند تا بافت‌های تاریخی صدور پروانه یا هرگونه تصمیمی منوط به نظر یک فرد یا افراد خاصی نباشد و نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی یا هر تصمیم دیگری دقت نظر شود.

1399-09-02 16:11

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: با وجود آنکه منطقه شش، منطقه‌ای برخوردار است اما از بافت فرسوده نیز رنج برده و وجود آن در کنار سایر بافت‌های توسعه یافته منطقه، با عدالت فضایی مغایرت دارد.

1399-08-18 16:20